Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w eliminacjach rejonowych Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień Św. Kingi”

kingaSerdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w eliminacjach rejonowych Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień Św. Kingi”. Regulamin i karta zgłoszeń znajdują się poniżej oraz w zakładce „Imprezy cykliczne”.

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej
„Pierścień św. Kingi”.
Eliminacje Rejonowe

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.

2. Przesłuchania konkursowe będą się odbywać w dwóch kategoriach wiekowych:
klasy I – III
klasy IV – VII

3. Do eliminacji rejonowych szkoły kwalifikują po trzy osoby z każdej kategorii.

4. Czas recytacji nie może przekroczyć 3 minut.

5. Placówki oświatowe i domy kultury organizujące przesłuchania rejonowe kwalifikują do finału konkursu laureatów I, II i III miejsca.

6. Eliminacje rejonowe organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach odbędą się dnia 01.grudnia 2017r (piątek) o godz. 9.30 w auli MDK ul. Cicha 4

7. Zgłoszenia na eliminacje rejonowe prosimy nadsyłać do 27 listopada br. na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach ul. Cicha 4, 38-300 Gorlice lub adres mailowy mdk@gorlice.net.pl lub fax 18 3535891.

8. Przesłuchania finałowe odbędą się w Uzdrowisku Kopalnia Soli Bochnia w dniu 13 i 14 grudnia 2017 R. Uczestnicy spotykają się w recepcji Uzdrowiska Kopalnia Soli Bochnia, ul. Campi 15 o godz. 10.00.

Kryteria oceny:
Jury konkursu oceni występy uczestników biorąc pod uwagę następujące kryteria:
dobór repertuaru
interpretacja utworu
kultura słowa
ogólny wyraz artystyczny (prosimy o nieużywanie strojów teatralnych i rekwizytów)

Nagrody i wyróżnienia
Po przesłuchaniach końcowych jury przyzna dyplomy oraz nagrody rzeczowe określając I, II i III miejsce w dwóch kategoriach wiekowych. Ponadto przewidujemy wyróżnienia i prezentację na antenie rozgłośni radiowych oraz ogłoszenie wyników w mediach, które przyjęły patronat nad konkursem, a także na stronach internetowych organizatorów.
Informacje dla finalistów
Koszt pobytu (nocleg, wyżywienie i zwiedzanie Kopalni Soli) od jednej osoby wynosi 100 zł. Organizatorzy dzięki sponsorom i dotacjom pokrywają ponad 50 % kosztów, a pozostałe 50% wpłacają uczestnicy w formie akredytacji w dniu przyjazdu czyli
50 zł – dziecko
60 zł – osoba towarzysząca (opiekun)
Ponadto jako organizatorzy zapraszamy jednego przedstawiciela instytucji koordynujących przesłuchania w rejonach dla którego pobyt jest bezpłatny.
Pozostałe uwagi.
Pomocą w doborze repertuaru może być książka: „Promyki dobroci i radości – Antologia poezji religijnej dla dzieci” dostępna w księgarniach lub u organizatora tel. 018 4434400, www.sklep.promyczek.pl
W publikacji znajdzie się ponad 300 utworów blisko 30 autorów aktualnie piszących dla dzieci.
K A R T A Z G Ł O S Z E N I A
1.Imię i nazwisko recytatora …………………………………………………………………
Klasa ………………………………………………………………………………………..
2.Instytucja patronująca ( szkoła, placówka, wychowawca – adres, telefon ) ………………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3. Przygotowany repertuar ( autor, tytuł )
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4. Łączny czas prezentacji ……………………………………
5. Imię i nazwisko instruktora-wychowawcy, który przygotował recytatora ( adres, telefon )
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
5. Konkursy, w których recytator brał udział ( wymienić )
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

…………………… ……………………………… …………………………………………………..
( miejscowość, data ) ( podpis uczestnika) ( pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.