MDK działa nadal w trybie stacjonarnym!!!

logo mdkInformujemy Państwa, że Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach zgodnie z decyzjami Ministerstwa Edukacji i Nauki działa nadal w trybie stacjonarnym !!!
Nasze zajęcia odbywać się będą wg. ustalonego harmonogramu. Natomiast zajęcia, które odbywały się do tej pory w szkołach ( SP nr 1, 4, 6) są przniesione do budynku głównego MDK przy ul. Cichej 4 i odbywać się będą w tych samych godzinach, w których odbywały się szkołach.

Ponadto informujemy Państwa ,że zgodnie z rozporządzeniem RADY MINISTRÓW z dnia 23 października 2020 r. dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia w drodze do szkoły i placówki oświatowej ( a MDK jest placówką oświatową) mogą poruszać się swobodnie także przed godziną 16.00.
„ § 26 po ust. 2 dodaje się ust. 2b w brzmieniu:
2b. Małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania.”;

Zapraszamy wszystkich wychowanków na zajęcia do budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach przy ul. Cichej 4!!!

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.