Pracownia muzyczna


Bogusław Diduch

Absolwent studiów nauczycielskich, teatrologicznych i filmoznawczych wydziału polonistyki UJ, instruktor muzyczny, autor tekstów i kompozytor, członek Związku Autorów ZAKR i ZAiKS. W latach 1989 – 1990 i 1991 – 1999 dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej i Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach.

Poetycko – Muzyczna Bitwa pod Gorlicami”

W 1995 r. miasto Gorlice hucznie obchodziło 80-tą rocznicę słynnego wydarzenia historycznego zwanego Bitwą pod Gorlicami.

Ówczesne władze miasta zwróciły się z apelem do placówek kultury, szkół i instytucji

o włączenie się w obchody.

Wspólnie z grupą młodzieży – Sobiesław Pawlikowski, Tomasz Kubala, Tomasz Budzioch, Anna Piecuch, Grzegorz Bochniak i.in. postanowiliśmy, korzystając z rocznicowej okazji, wypromować konkurs piosenki literackiej, nadając mu nośną nazwę „Poetycko – Muzyczna Bitwa pod Gorlicami”. Pomysł został z entuzjazmem zaaprobowany i dofinansowany przez decydentów.

Dzięki dobrym kontaktom w środowisku wykonawców „piosenek z tekstem”, gwiazdą pierwszego konkursu była „Wolna Grupa Bukowina”, a wydarzenie promowane było w mediach lokalnych i ogólnopolskich. Audycję poświęcił mu w swoim „kultowym” programie

„Gitarą i piórem” Janusz Deblessem, który wraz z ekipą programu III PR odwiedził i nagrał imprezę. Od tego czasu „… Bitwa …” regularnie gości u red. Deblessema.

Wsparcia medialnego, a przede wszystkim eksperckiego udziela nam od pierwszego konkursu pan redaktor Jan Poprowa, niekwestionowany guru i propagator piosenki poetyckiej w Polsce.

To właśnie dzięki niemu impreza nabrała artystycznego i środowiskowego znaczenia, ponieważ redaktor Poprawa wpisał ją na listę konkursów eliminacyjnych Przeglądu Piosenki Studenckiej.

W latach 1995 – 2007 na estradzie „Poetycko muzycznej Bitwy pod Gorlicami” gościliśmy niemal wszystkich znaczących wykonawców gatunku, że wymienię tylko: „Wolna Grupa Bukowina”, „Stare Dobre Małżeństwo”, „Raz, dwa, trzy …”, „Czerwony Tulipan”, Elżbieta Adamiak, Robert Kasprzycki, Mirosław Czyżykiewicz, Leszek Wójtowicz, Antonina Krzysztoń, Ewelina Marciniak, Barbara Stępniak-Wilk, Martyna Jakubowicz i.in.

Triumfatorami Złotego, Srebrnego i Brązowego Gryfa byli m.in. Anna Piecuch, Iwona Śliwa, Barbara Stępniak, Piotr Rogucki, Ewelina Marciniak, … .

Po latach pracy dyrektorów Bogusława Diducha, Ewy Plucińskiej i Tomasza Kubali „Poetycko – Muzyczna Bitwa pod Gorlicami” nabrała znaczenia w środowisku śpiewających autorów, wypromowała znanych dziś powszechnie artystów, wykonawców, tekściarzy

i kompozytorów i znalazła trwałe miejsce na mapie ambitnych imprez muzycznych Kraju.

Studio Wokalne

W 1992 roku uchwałą Rady Pedagogicznej Ogniska Pracy Pozaszkolnej powołaliśmy

do życia nową wówczas formę organizacji zajęć muzycznych Studio Wokalne. Powodem decyzji Rady był coraz liczniejszy udział wychowanków w imprezach i konkursach wokalnych,

ze szczególnym uwzględnieniem ambitnych propozycji o charakterze literackim i poetyckim.

Od początku istnienia Studio Wokalne było nie tylko formą zajęć artystyczno – edukacyjnych, ale także pewnym forum towarzyskim dla „wtajemniczonych” w arkana ambitnej piosenki

i muzyki.

To właśnie w gronie młodych „wokalistów” powstawały inicjatywy imprez i projektów.

Ze Studia wykiełkowały takie zdarzenia, które nabrały cyklicznego charakteru jak „ Poetycko – Muzyczna Bitwa pod Gorlicami”, „Zaduszki Poetycko – Muzyczne”, „Muzyczne Walentynki”, programy monograficzne- poświęcone twórczości tekściarzy, kompozytorów, wykonawców, gatunkom muzyki, wreszcie nawet muzyce poszczególnych narodów.

W zajęciach Studia uczestniczyło od czasu jego powstania kilkuset młodych adeptów sztuki wokalnej. Jedni pojawiali się incydentalnie, przygotowywali repertuar w pośpiechu i biegli do nauki i innych zajęć, inni przez lata, systematycznie doskonalili swoje talenty, współpracowali w organizacji imprez, pomagali młodym koleżankom i kolegom, zdobywali laury w konkursach

i festiwalach.

Nie sposób przypomnieć tu wszystkich „wokalistów”, ale o wielu warto pamiętać. Anna Piecuch i Agnieszka Wrona po dwa razy kwalifikowały się do Krajowego Finału Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w kategorii poezji śpiewanej, w finale wojewódzkim OKR byli m.in. Kamila Plucińska, Małgorzata Ulrich, Klaudia Kozień, Agnieszka Prokop, Iwona Śliwa, Magda Tokarz, Alicja Grzesiak, Ewa Łuczejko, … .

Studio „grało i śpiewało” w koncertach monograficznych utwory Grechuty, Krajewskiego, Kofty, Osieckiej, Presleya, piosenki inspirowane folklorem, piosenki francuskie i rosyjskie.

Nie byłoby sukcesów konkursowych i imprezowych Studia, gdyby nie zaprzyjaźniona początkowo, a później stanowiąca jego integralną część grupa muzyków: Tomasz Kubala, Sobiesław Pawlikowski, Grzegorz Bochniak, Mirosław Bogoń, Grzegorz Jarek, Agnieszka Prokop, Justyna Nowak, Barbara Nowicka, Tomasz Budzioch, Barbara Kotecka, Renata Mikruta, i.in.

Z roku na rok liczba uczestników zajęć rośnie, a Studio jest coraz bardziej popularne wśród gorlickich miłośników poezji i muzyki.

Tomasz Kubala

Ukończył studia magisterskie z pedagogiki opiek.-wych. Z fakultetem wychowanie muzyczne, Kurs Kwalifikacyjny Sztuka Instruktor muzyki w MDK. Gitarzysta, kompozytor, członek zespołu Ostatnia Wieczerza w Karczmie Przeznaczonej do Rozbiórki. Obecnie dyrektor MDK.

Koło gitarowe

W Młodzieżowym Domu Kultury od początku jego istnienia działają koła nauki gry na gitarze. Prekursorem tej formy działalności był Bogusław Diduch – gorlicki bard, założyciel legendarnego zespołu „Ostatnia Wieczerza w Karczmie Przeznaczonej do Rozbiórki”. Obecnie działalność tą kontynuuje obecny dyrektor MDK Tomasz Kubala.

Głównym celem działalności tych kół jest nauczanie gry na gitarze. Nauka opiera się na programach autorskich instruktorów prowadzących. Nauczamy gry akompaniatorskiej, czyli opartej na akordach. Celem naszym jest nauka grania piosenek (głównie polskich).

Staramy się wybierać ambitny repertuar z nurtu tzw. piosenki literackiej. Jednak nie stronimy od przebojów, które wszyscy znają tj. Autobiografia, Whisky czy współczesne: Jak anioła głos, Sprzedawcy marzeń.

Nauka trwa 3 lata, podzielona jest na 3 części i odbywa się w 3 grupach: początkowa, średnio zaawansowana i zaawansowana. Wychowankowie po każdym roku otrzymują dyplom za uczestnictwo w zajęciach.

Uczestnicy zajęć występują na corocznym Koncercie Kolęd i na prezentacji na zakończenie roku szkolnego. Bardzo wielu naszych wychowanków bierze udział jako akompaniatorzy w uroczystościach szkolnych w swoich macierzystych szkołach. Ogromna ilość dzieci i młodzieży uczestnicząca w zajęciach świadczy o bardzo dużym zainteresowaniu naszą ofertą.

Zespoły muzyczne

Jednym z elementów działalności MDK jest prowadzenie zespołów muzycznych. Nauka w tych formach działalności opiera się na zgraniu zespołu, grze akompaniatorskiej i solowej.

Zespoły tworzą swój własny program oparty na kilkunastu utworach obcych wykonawców. Nie stronimy również od własnej twórczości.

Przez ostatnie 10 lat w MDK grały zespoły o bardzo zróżnicowanych brzmieniach, od zespołów heavy metalowych przez zespoły bluesowe, rockowe, ska, aż po piosenkę literacką.

Zespoły te jak choćby „Beskid Band”, „Initium”, „Hżonszcz”, „Zaraz” zdobywały wielokrotnie nagrody na wielu festiwalach na terenie naszego województwa. Ponadto reprezentowały naszą placówkę dziesiątki razy podczas różnych uroczystości wojewódzkich, powiatowych, miejskich.

Działalność tych zespołów udokumentowana jest kilkoma płytami nagranymi w naszym studiu MDK-owskim.

Zaduszki muzyczne

Koncert zatytułowany „Zaduszki muzyczne” odbywa się w MDK a przedtem w OPP corocznie od kilkunastu lat. Jego prekursorem był Bogusław Diduch. Na repertuar koncertu składają się piosenki w różnoraki sposób mówiące o przemijaniu.

W koncertach tych oddajemy hołd zmarłym artystom. Wielokrotnie graliśmy utwory A. Osieckiej, K. Klenczona, J. Kofty, G. Ciechowskiego.

Ze względu na bardzo ciekawą oprawę, koncerty te cieszą się olbrzymim zainteresowaniem ze strony słuchaczy. Specyficzny klimat tych Koncertów pozostaje na długo w pamięci osób, które je widziały.

Walentynki muzyczne

Podobną tradycję mają nasze „Walentynki muzyczne”. Po raz pierwszy w Gorlicach odbyły się z inicjatywy Agaty Kaczmarczyk w sali Gorlickiego LO im. M. Kromera. Szybko idea ta uzyskała akceptację ówczesnego dyrektora OPP Bogusława Diducha i nasza placówka stała się organizatorem tego bardzo popularnego wśród młodzieży Koncertu. Z biegiem lat mieliśmy inscenizacje w parku, w barze, fragmenty prozy, poezję, wreszcie gorące pokazy taneczne.

„Walentynki muzyczne” to jedno z najcenniejszych wydarzeń artystycznych w naszym mieście przyciągające co roku bardzo liczną rzeszę widzów.

Koncert kolęd

Okres kolędowy przypada akurat kiedy kończy się I półrocze roku szkolnego.

Zatem jest to niebywała okazja do zaprezentowania swoich umiejętności przez uczestników kół muzycznych.

10 lat temu inicjatorem tych koncertów był obecny dyrektor MDK Tomasz Kubala. Początkowo koncerty te odbywały się w małej sali widowiskowej MDK, gdzie słuchaczami byli głównie rodzice dzieci występujących. Kolejne koncerty przyciągały coraz liczniejszą rzeszę słuchaczy a ich formuła rozrastała się. Do obecnego roku wystąpiło w nich już kilka renomowanych zespołów m.in. „Serencza”, „Ostatnia Wieczerza w Karczmie Przeznaczonej do Rozbiórki” zespół jazzowy Mirosława Bogonia oraz chór Belfersingers.

Mirosław Bogoń
Zajęcia muzyczne terenowe grup mniejszości narodowych – zespoły instrumentalne i chór „Ruczaj”

Pięć lat temu (2002/2003) pojawiła się inicjatywa współpracy Stowarzyszenia Łemków z Młodzieżowym Domem Kultury w Gorlicach. Owocem tej współpracy miło być propagowanie kultury łemkowskiej wśród dzieci i młodzieży . Zatrudniono więc instruktorów, dzięki którym młodzież rozpoczęła naukę śpiewu, gry na instrumentach, recytacji. Tak jest do dzisiaj. Powstały zespoły muzyczne: „Ruczaj” i zespoły instrumentalne: gitarowo – keyboardowe.

Zespół „Ruczaj” to łemkowski chór młodzieżowy składający się z uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sękowej i Zespołu Szkół w Siarach – ogółem 20 członków z 10 miejscowości. Ma na swym koncie występy w całej Polsce, udział w programach telewizyjnych (m.in. z Brianem Scottem, Wandą Chotomską), konkursach ogólnopolskich. Dzięki patronatowi Młodzieżowego Domu Kultury zespół zwiedził wspaniałe rejony Polski i uczestniczył w wielu prestiżowych imprezach. Udział w tego typu zajęciach sprzyja wyławianiu młodych talentów, którzy zdobywając doświadczenie sceniczne próbują również samodzielnie sił w innych formacjach muzycznych: zespoły rockowe i folkowe, soliści w studiach wokalnych czy zespołach szkolnych.

Zespoły instrumentalne gitarowo – keyboardowe tworzą uczniowie wyżej wymienionych szkół w wieku 9 – 14 lat. Uczestnicy tych zajęć bardzo często prezentują swoje umiejętności podczas imprez szkolnych , czy środowiskowych wzbogacając ich oprawę muzyczną i estetyczną. Młodzież chętnie uczestniczy w zajęciach, na których oprócz nauki gry ma możliwość wspólnego muzykowania i konfrontacji z nauczycielem. Instrumentaliści zdobytą wiedzę próbują ponadto wykorzystać w różnych zespołach: rockowych, scholach. Dzięki umożliwieniu nauki gry młodzież chętniej angażuje się w życie kulturalne naszego regionu

Agata Masztafiak

Absolwentka Państwowego Liceum Muzycznego im. F. Chopina w Krakowie 1993-1997r. a następnie Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, na kieruneku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 1997-2002r. oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego na Wydziale Pedagogiczno – Artystycznym – Studiów Podyplomowych w zakresie wiedzy o kulturze 2007r.
W Młodzieżowym Domu Kultury prowadzi zajęcia muzyczne ukierunkowane na
rozwój zainteresowań i uzdolnień młodych wokalistów i instrumentalistów. Od
11 lat prowadzi zajęcia gry na instrumentach klawiszowych (keyboard, fortepian) oraz naukę gry na flecie poprzecznym, prowadzę również zespoły wokalne i wokalno- instrumentalne.

Zajęcia muzyczne przebiegają według planu pracy uwzględniającego możliwości,
uzdolnienia i wiek uczestników, oraz potrzeby środowiska lokalnego.

Główne cele zajęć to:

-rozwijanie uzdolnień i wrażliwości na muzykę,

-kształtowanie zainteresowań i upodobań muzycznych,

-wzbogacenie wiedzy z zakresu kultury muzycznej,

-kształcenie i rozwijanie umiejętności muzycznych takich jak : śpiew, gra na instrumentach, działania twórcze,

-rozbudzanie zamiłowania do muzykowania indywidualnego i zespołowego,

-poznawanie muzyki i tradycji muzycznych własnego regionu, dorobku polskiej kultury muzycznej

Andrzej Małecki

Chór MDK w Gorlicach działa w Zespole Szkół Nr 1 w Bobowej wykorzystując bazę lokalową oraz uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w/w Zespołu. Podstawowym celem założenia i prowadzenia chóru było umożliwienie dzieciom rozwoju uzdolnień muzycznych a także kulturalnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu po zajęciach szkolnych. Ćwiczony i wykonywany repertuar wokalny to utwory 2-3 głosowe (pieśni artystyczne, ludowe, okolicznościowe, biesiadne itp.).

W czasie kilkuletniego okresu działalności chór występował wielokrotnie dając koncerty zarówno na terenie szkoły podczas uroczystości szkolnych, festynach, przeglądach kolęd, jak i poza nią np. podczas uroczystych sesji gminnych, uroczystości religijnych, przeglądów chórów, przeglądach i konkursach zespołów wokalnych zdobywając nagrody, wyróżnienia i dyplomy. Jedną z nagród było zajęcie trzeciego miejsca w Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów a capella.

Możliwość komentowania jest wyłączona.