Danuta Słyś-Tohl

Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Studia w Instytucie Wychowania Plastycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Działalność artystyczna i wystawiennicza od 1976 roku. Uczestniczy w plenerach i dorocznych przeglądach gorlickiego środowiska plastycznego.

Wystawy indywidualne:

Galeria Stowarzyszenia „Sztuka Podhalańska” w Zakopanem – 2000 r.

Galeria Mestske Kulturze Stredisko – Bardejov (Słowacja) – 2001 r.

Muzeum Regionalne w Bieczu – luty 2003 r.

Galeria Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy – czerwiec 2003 r.

Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów” w Gorlicach – 2006

Udział w wielu wystawach zbiorowych: min. w Miszkolcu i Papie (Węgry), Presovie i Bardejovie (Słowacja).

Od 1985 roku prowadzi zajęcia plastyczne w Młodzieżowym Domu Kultury (do 1998 roku – Ognisko Pracy Pozaszkolnej). Uczestnicy zajęć to dzieci i młodzież od 5 – 19 lat. W swej pracy realizuje główny cel zajęć plastycznych, którym jest wyzwalanie ekspresji twórczej poprzez wyrażanie za pomocą obrazu własnego stosunku do świata i siebie samego.

Jako nauczyciel – instruktor dostarcza swym wychowankom odpowiednich narzędzi i materiałów plastycznych, oraz inspiruje do szczerych i autentycznych wypowiedzi.

Malarstwo (plakatówka, akwarela, pastel sucha i olejna, olej, malarstwo na szkle, techniki mieszane, batik).

Grafika (linoryt, linoryt barwny, sucha igła),

Rzeźba (pełna i płaskorzeźba) to dostępne techniki do realizacji zadanych tematów.

Na przestrzeni lat pracy jej wychowankowie byli laureatami wielu nagród i wyróżnień w konkursach plastycznych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i wojewódzkim.

Za osiągnięcia w pracy pedagogicznej wielokrotnie otrzymała nagrodę Dyrektora, nagrodę Starosty oraz Medal Edukacji Narodowej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.