Wojciech Haberek

Wojciech Haberek
Ukończył Edukację Artystyczną na Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
Od 2002 roku prowadzi działalność studyjną oraz projektową. Od 2007 roku
pracuje w MDK-u jako instruktor plastyki i prowadzi Koło Plastyczne w Bieczu.

W ramach upowszechniania kultury i sztuki oraz ułatwiania młodzieży dostępu do możliwości rozwijania własnych uzdolnień i zainteresowań uruchomiona została 1 września 2007 roku działalność koła plastycznego w Bieczu.

Funkcjonowanie koła obejmuje istnienie trzech grup ogólno plastycznych skupiających dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów.

I Grupa : kl. 1-3 S.P. ( uczestników )

II Grupa : kl. 4-6 S.P. oraz gimnazjum ( uczestników )

III Grupa : kl. 1-3 S.P. ( uczestników )

Działalność programowa poszczególnych grup ma na celu nie tylko rozpoznawanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i predyspozycji uczestników, ale także zapoznanie z dostępnymi technikami z zakresu sztuk wizualnych takimi jak tradycyjne malarstwo, olejne, druk wypukły czy nowoczesna grafika komputerowa.

Zagadnienia tematyczne realizowane podczas zajęć formułowane są często w odniesieniu do międzynarodowych lub ogólnopolskich konkursów plastycznych co łączy doskonale możliwość prezentacji obiektów z możliwością ich konfrontacji.

W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Witaj Gwiazdko Złota” Magdalena Durlak z II klasy Szkoły Podstawowej otrzymała wyróżnienie.

W Powiatowym Konkursie Plastycznym „Szkoła Moich Marzeń” Natalia Witkowska i Klaudia Duda z III kl. S.P. oraz Gabriela Śliwa z VI kl. SP otrzymały wyróżnienia.

Wykonywane w czasie zajęć prace malarskie, graficzne i projektowe eksponowane są często na specjalnie przygotowywanych wystawach ukazujących spektrum działalności

grup, ich specyfikę, podejmowane zagadnienia formalne i różnorodność powstającej ikonografii.

Istnienie Koła Plastycznego, jego edukacyjne cele oraz dydaktyczno-wychowawcze aspekty są przedmiotem stałej konsultacji z Dyrekcją i pracownikami Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach , a także z Dyrekcją Zespołu Szkół Nr 1 w Bieczu, na terenie

którego odbywają się zajęcia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.