Agata Masztafiak

Absolwentka Państwowego Liceum Muzycznego im. F. Chopina w Krakowie 1993-1997r. a następnie Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, na kieruneku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 1997-2002r. oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego na Wydziale Pedagogiczno – Artystycznym – Studiów Podyplomowych w zakresie wiedzy o kulturze 2007r.
W Młodzieżowym Domu Kultury prowadzi zajęcia muzyczne ukierunkowane na
rozwój zainteresowań i uzdolnień młodych wokalistów i instrumentalistów. Od
11 lat prowadzi zajęcia gry na instrumentach klawiszowych (keyboard, fortepian) oraz naukę gry na flecie poprzecznym, prowadzę również zespoły wokalne i wokalno- instrumentalne.

Zajęcia muzyczne przebiegają według planu pracy uwzględniającego możliwości,
uzdolnienia i wiek uczestników, oraz potrzeby środowiska lokalnego.

Główne cele zajęć to:

-rozwijanie uzdolnień i wrażliwości na muzykę,

-kształtowanie zainteresowań i upodobań muzycznych,

-wzbogacenie wiedzy z zakresu kultury muzycznej,

-kształcenie i rozwijanie umiejętności muzycznych takich jak : śpiew, gra na instrumentach, działania twórcze,

-rozbudzanie zamiłowania do muzykowania indywidualnego i zespołowego,

-poznawanie muzyki i tradycji muzycznych własnego regionu, dorobku polskiej kultury muzycznej

Możliwość komentowania jest wyłączona.