Bogusław Diduch

Absolwent studiów nauczycielskich, teatrologicznych i filmoznawczych wydziału polonistyki UJ, instruktor muzyczny, autor tekstów i kompozytor, członek Związku Autorów ZAKR i ZAiKS. W latach 1989 – 1990 i 1991 – 1999 dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej i Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach. Zajmuje się w MDK studiem wokalnym.

Studio Wokalne

W 1992 roku uchwałą Rady Pedagogicznej Ogniska Pracy Pozaszkolnej powołaliśmy
do życia nową wówczas formę organizacji zajęć muzycznych Studio Wokalne. Powodem decyzji Rady był coraz liczniejszy udział wychowanków w imprezach i konkursach wokalnych,
ze szczególnym uwzględnieniem ambitnych propozycji o charakterze literackim i poetyckim.

Od początku istnienia Studio Wokalne było nie tylko formą zajęć artystyczno – edukacyjnych, ale także pewnym forum towarzyskim dla „wtajemniczonych” w arkana ambitnej piosenki i muzyki.

To właśnie w gronie młodych „wokalistów” powstawały inicjatywy imprez i projektów.

Ze Studia wykiełkowały takie zdarzenia, które nabrały cyklicznego charakteru jak „ Poetycko – Muzyczna Bitwa pod Gorlicami”, „Zaduszki Poetycko – Muzyczne”, „Muzyczne Walentynki”, programy monograficzne- poświęcone twórczości tekściarzy, kompozytorów, wykonawców, gatunkom muzyki, wreszcie nawet muzyce poszczególnych narodów.

W zajęciach Studia uczestniczyło od czasu jego powstania kilkuset młodych adeptów sztuki wokalnej. Jedni pojawiali się incydentalnie, przygotowywali repertuar w pośpiechu i biegli do nauki i innych zajęć, inni przez lata, systematycznie doskonalili swoje talenty, współpracowali w organizacji imprez, pomagali młodym koleżankom i kolegom, zdobywali laury w konkursach i festiwalach.

Nie sposób przypomnieć tu wszystkich „wokalistów”, ale o wielu warto pamiętać. Anna Piecuch i Agnieszka Wrona po dwa razy kwalifikowały się do Krajowego Finału Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w kategorii poezji śpiewanej, w finale wojewódzkim OKR byli m.in. Kamila Plucińska, Małgorzata Ulrich, Klaudia Kozień, Agnieszka Prokop, Iwona Śliwa, Magda Tokarz, Alicja Grzesiak, Ewa Łuczejko, … .

Studio „grało i śpiewało” w koncertach monograficznych utwory Grechuty, Krajewskiego, Kofty, Osieckiej, Presleya, piosenki inspirowane folklorem, piosenki francuskie i rosyjskie.

Nie byłoby sukcesów konkursowych i imprezowych Studia, gdyby nie zaprzyjaźniona początkowo, a później stanowiąca jego integralną część grupa muzyków: Tomasz Kubala, Sobiesław Pawlikowski, Grzegorz Bochniak, Mirosław Bogoń, Grzegorz Jarek, Agnieszka Prokop, Justyna Nowak, Barbara Nowicka, Tomasz Budzioch, Barbara Kotecka, Renata Mikruta, i.in.

Z roku na rok liczba uczestników zajęć rośnie, a Studio jest coraz bardziej popularne wśród gorlickich miłośników poezji i muzyki.

Możliwość komentowania jest wyłączona.