Tomasz Kubala

Ukończył studia magisterskie z pedagogiki opiek.-wych. Z fakultetem wychowanie muzyczne, Kurs Kwalifikacyjny Sztuka Instruktor muzyki w MDK. Gitarzysta, kompozytor, członek zespołu Ostatnia Wieczerza w Karczmie Przeznaczonej do Rozbiórki. Obecnie dyrektor MDK. Zajmuje się w MDK grupami gitarowymi i studiem wokalnym.

Koło gitarowe


W Młodzieżowym Domu Kultury od początku jego istnienia działają koła nauki gry na gitarze. Prekursorem tej formy działalności był Bogusław Diduch – gorlicki bard, założyciel legendarnego zespołu „Ostatnia Wieczerza w Karczmie Przeznaczonej do Rozbiórki”. Obecnie działalność tą kontynuuje obecny dyrektor MDK Tomasz Kubala.

Głównym celem działalności tych kół jest nauczanie gry na gitarze. Nauka opiera się na programach autorskich instruktorów prowadzących. Nauczamy gry akompaniatorskiej, czyli opartej na akordach. Celem naszym jest nauka grania piosenek (głównie polskich).

Staramy się wybierać ambitny repertuar z nurtu tzw. piosenki literackiej. Jednak nie stronimy od przebojów, które wszyscy znają tj. Autobiografia, Whisky czy współczesne: Jak anioła głos, Sprzedawcy marzeń.

Nauka trwa 3 lata, podzielona jest na 3 części i odbywa się w 3 grupach: początkowa, średnio zaawansowana i zaawansowana. Wychowankowie po każdym roku otrzymują dyplom za uczestnictwo w zajęciach.

Uczestnicy zajęć występują na corocznym Koncercie Kolęd i na prezentacji na zakończenie roku szkolnego. Bardzo wielu naszych wychowanków bierze udział jako akompaniatorzy w uroczystościach szkolnych w swoich macierzystych szkołach. Ogromna ilość dzieci i młodzieży uczestnicząca w zajęciach świadczy o bardzo dużym zainteresowaniu naszą ofertą.

Możliwość komentowania jest wyłączona.