Dominika Jodłowska-Kubala

Absolwentka pedagogiki kulturalno-oświatowej Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej w Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Instruktor teatralny oraz prowadzący Młodzieżowy Klub Filmowy.
W MDK w Gorlicach działają dwie grupy teatralno-recytatorskie-grupa początkująca, której uczestnikami jest młodzież gimnazjalna oraz grupa zaawansowana skupiająca młodzież szkół ponad gimnazjalnych. Grupa zaawansowana od 2008 roku nosi nazwę „Teatr Wygwizdanego Aktora”. W ramach zajęć młodzież poznaje podstawy warsztatu aktorskiego oraz ma możliwość współtworzenia teatru amatorskiego. Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia z zakresu:
– dykcji i emisji głosu
– elementarnych zadań aktorskich
– rozwijania wyobraźni na scenie
– ruchu scenicznego
– pracy z tekstem literackim
Młodzież uczestnicząca w działalności grup teatralno-recytatorskich ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez czynne uczestnictwo w konkursach recytatorskich, przeglądach teatralnych oraz współtworząc własne spektakle teatralne.

Możliwość komentowania jest wyłączona.