Piękno Beskidów i Bieszczadów

Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach jest organizatorem Konkursu Plastycznego Dzieci i Młodzieży pt. „Piękno Beskidów i Bieszczadów”.
Pierwsze dwie edycje (1998r. , 1999r) miały zasięg ogólnopolski . Od roku 2000 do chwili obecnej konkurs ten ma rangę międzynarodową.
Impreza ta stała się okazją do nawiązania kontaktów i współpracy pomiędzy regionami Polski a także zagranicznymi placówkami krzewienia kultury plastycznej.
Konkurs organizujemy z myślą o szeroko pojętej promocji naszego regionu, a także talentu młodych artystów.
Poprzez kontakt dzieci i młodzieży z całej Polski, a także Słowacji i Ukrainy, pragniemy dać im szanse autopromocji i popularyzacji piękna wyjątkowego regionu, obfitującego w unikalne w skali Europy obiekty architektury i krajobrazu.
Konkurs jest również płaszczyzną wymiany doświadczeń i konfrontacji różnorodnych metod pracy z dziećmi i młodzieżą.
Promując krajobrazowe i turystyczne walory naszego regionu , nie zapominamy o szlachetnej idei wzywającej do tworzenia i odtwarzania wartości kulturowych „małych ojczyzn”.
Konkurs cieszy się od lat niesłabnącym zainteresowaniem. Co roku jesteśmy obdarowywani przez młodych twórców pracami oryginalnymi, niezwykle sugestywnymi, barwnymi i szczerze oddającymi piękno Beskidów i Bieszczadów.
Pomysłodawcą konkursu i jego koordynatorem jest instr. MDK mgr Grzegorz Karpiński

Możliwość komentowania jest wyłączona.