XXXV WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI Eliminacje Rejonowe

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.
Przesłuchania konkursowe odbywają się w dwóch kategoriach wiekowych:
klasy I-III
klasy IV-VI
klasy VII-VIII
Przesłuchania finałowe poprzedzone są eliminacjami rejonowymi, które wyłonią laureatów w każdej kategorii. Jury konkursu ocenia występy uczestników biorąc pod uwagę następujące kryteria:
-dobór repertuaru
-interpretacja utworu
-kultura słowa
-ogólny wyraz artystyczny

Możliwość komentowania jest wyłączona.