Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Osobliwości ziemi gorlickiej”

Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Osobliwości ziemi gorlickiej” organizowany jest przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach. Począwszy od jego pierwszej edycji wiosną 2010 stanowi on formę upowszechniania kultury i sztuki poprzez aktywny udział młodzieży w tworzeniu, przeglądzie i wynikającej z idei konkursu konfrontacji obrazu fotograficznego.
Jednym z podstawowych założeń konkursu jest generowanie postawy twórczej w skutkach percepcji rzeczywistości poprzez dostępne w ramach sztuki fotograficznej metody.
Głównym organizatorem i pomysłodawcą konkursu jest instruktor plastyki i fotografii MDK Wojciech Haberek.

Możliwość komentowania jest wyłączona.