Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień św. Kingi”

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej
„Pierścień św. Kingi”.
Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.
2. Przesłuchania konkursowe będą się odbywać w trzech kategoriach wiekowych (uwzględniamy przynależność dzieci do klas, a nie rocznik urodzenia): 
klasy 1 – 3
klasy 4 – 6
klasy 7 i 8
3. Przesłuchania finałowe zostaną poprzedzone eliminacjami rejonowymi. Do eliminacji rejonowych szkoły kwalifikują do trzech osób z każdej kategorii.
4. Czas recytacji nie może przekroczyć 3 minut.
5. Placówki oświatowe i domy kultury organizujące przesłuchania rejonowe kwalifikują do finału konkursu 9 uczniów z jednego rejonu (nie więcej niż 3 z każdej kategorii).
6. Termin zgłaszania się do eliminacji rejonowych przeprowadzonych w MDK w Gorlicach mija 29.11.2019 r.
Wypełnione karty zgłoszenia należy przesłać mailem, pocztą, faksem lub dostarczyć osobiście do MDK. Adres: ul. Cicha 4, 38- 300 Gorlice, Mail mdk@gorlice.net.pl,
faks 18 3535891.
7. Eliminacje rejonowe organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach odbędą się 06.12.2019r. (piątek) o godz. 9.00 w siedzibie MDK w Gorlicach ul. Cicha 4.
8. Przesłuchania finałowe odbędą się w Kopalni Soli Bochnia w dniu 16 i 17 grudnia 2019 r. Uczestnicy spotykają się w recepcji Kopalni Soli Bochnia, 16.12.2019, w godz. 10.00 – 11.00,  ul. Campi 15.

            Kryteria oceny:
Jury konkursu oceni występy uczestników biorąc pod uwagę następujące kryteria:
            – dobór repertuaru
– interpretacja utworu
– kultura słowa
– ogólny wyraz artystyczny (prosimy o nieużywanie strojów teatralnych i rekwizytów).

Nagrody i wyróżnienia
Po przesłuchaniach końcowych jury przyzna dyplomy oraz nagrody rzeczowe określając I, II i III miejsce w trzech kategoriach wiekowych. Ponadto przewidujemy wyróżnienia i prezentację na antenie rozgłośni radiowych oraz ogłoszenie wyników w mediach, które przyjęły patronat nad konkursem, a także na stronach internetowych organizatorów.

Informacje dla finalistów
Koszt pobytu (nocleg, wyżywienie i zwiedzanie Kopalni Soli) od jednej osoby wynosi:
            50 zł – dziecko
            70 zł – osoba towarzysząca (opiekun)
Ponadto jako organizatorzy zapraszamy jednego przedstawiciela instytucji koordynujących przesłuchania w rejonach dla którego pobyt jest bezpłatny.
Pozostałe uwagi.
Pomocą w doborze repertuaru może być książka: „Promyki dobroci i radości – Antologia poezji religijnej dla dzieci” dostępna w księgarniach lub u organizatora tel. 18 443 44 00,  www.sklep.promyczek.pl
W publikacji znajdzie się ponad 300 utworów blisko 30 autorów aktualnie piszących dla dzieci.
Przetwarzanie danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników jest Organizator Konkursu– Pałac Młodzieży w Nowym Sączy, z siedzibą Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz, oraz Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Promyczek” z siedzibą Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz, które zapewnia wszystkim zgłoszonym uczestnikom realizację uprawnień wynikających z z unijnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
2. Dane osobowe przekazane organizatorowi i współorganizatorom przez uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji Konkursu i wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz przyznaniu nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a uczestnikowi przysługuje prawo wglądu, żądania aktualizacji lub usunięcia danych.
3. Uczestnik przystępując do Konkursu, wraz z opiekunem prawnym wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach określonych w Regulaminie oraz na opublikowanie jego imienia i nazwiska, miejscowości, z której pochodzi oraz wizerunku: w programach telewizyjnych (relacjach z Konkursu), artykułach prasowych, na stronach internetowych www.palacmlodziezy.pl www.promyczek.pl oraz na profilach Facebook Pałacu Młodzieży i Wydawnictwa „Promyczek” poprzez podpisanie zgody znajdującej się na Karcie Zgłoszenia. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych fundatorowi w celu umożliwienia zwycięzcy odbioru nagród.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora – Pałac Młodzieży w Nowym Sączu i Wydawnictwo „Promyczek” oraz partnerów konkursu, danych osobowych podanych przeze mnie w związku z przystąpieniem do Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej  „Pierścień Świętej Kingi” celu przeprowadzenia i realizacji konkursu. Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka, miejscowości, z której pochodzę, i wizerunku na stronach internetowych: www.promyczek.pl i www.palacmlodziezy.pl oraz profilach społecznościowym Facebook oraz na przekazanie moich danych osobowych fundatorowi nagród. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy dobrowolności podania danych osobowych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do moich danych, możliwości ich poprawiania oraz zgłoszenia sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania oraz na przekazanie moich danych osobowych fundatorowi nagród.

Możliwość komentowania jest wyłączona.