Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży

Głównym organizatorem konkursu jest Komendy Głównej PSP. MDK jest organizatorem etapu powiatowego.
Konkurs promuje i poszerza wiedzę na temat działalności służb ratowniczych, szczególnie straży pożarnej, uczestniczących w usuwaniu skutków wypadków, pożarów, klęsk żywiołowych. Popularyzuje też zasady i możliwie skuteczne umiejętności bezpiecznego zachowania w przypadku występowania zagrożeń, pomaga kształtować właściwe postawy oraz poprawia świadomość zaistnienia niebezpiecznych zdarzeń nie tylko w najbliższym otoczeniu.

Regulamin na stronie www.straz.gov.pl w zakładce „Konkursy/plastyczne”

Do każdej zgłaszanej do udziału w konkursie pracy przykleić należy tabelę informacyjną.

Możliwość komentowania jest wyłączona.