Regulamin

Regulamin Powiatowego Konkursu Piosenki Różnej
I.ORGANIZATOR:
– Organizatorem Konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach.
II.CEL KONKURSU:
– Popularyzacja śpiewania wśród dzieci i młodzieży
– Twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów
– Wspieranie i promocja twórczości artystycznej młodych wykonawców z terenu
Powiatu Gorlickiego.
III.ZASADY UCZESTNICTWA:
– Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w następujących kategoriach :
1. Klasy I-III Szkoły Podstawowe
2. Klasy IV-VI Szkoły Podstawowe
3. Klasy VII, VIII Szkoły Podstawowe
– W konkursie mogą brać udział WYŁĄCZNIE SOLIŚCI
– Uczestnicy przygotowują jeden utwór o dowolnej tematyce, którego czas trwania nie może przekroczyć 5 minut
IV.OCENA I NAGRODY:
Jury oceniać będzie:
– walory wokalne
– staranność wykonania (intonacja, dykcja, interpretacja)
– dobór repertuaru do wieku i możliwości wykonawcy
– interpretację wokalno-sceniczną
Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.
Laureaci konkursu otrzymują statuetki.
V.SPRAWY ORGANIZACYJNE:
– Kolejności prezentacji ustala Organizator
– Uczestnicy wraz z opiekunem przyjeżdżają na koszt własny
– Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 18 353 58 91
VI.CZAS I MIEJSCE:
Konkurs odbędzie się:
23 października 2019 roku o godz. 9:00
w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorlicach
ul. Cicha 4

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 16.10.2019r. pod adresem:
Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach
ul. Cicha 4
38-300 Gorlice
tel/fax. 18 353 58 91
e-mail: mdk@gorlice.net.pl

ZAPRASZAMY

Możliwość komentowania jest wyłączona.