Regulamin

Regulamin Powiatowego Konkursu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej (Konkurs Piosenki Różnej w 100. rocznicę odzyskania Niepodległości)

I.ORGANIZATOR:
– Organizatorem Konkursu jest Starostwo Powiatowe w Gorlicach i Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach.
II.CEL KONKURSU:
– Popularyzacja piosenek żołnierskich i patriotycznych
– Twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów
– Wspieranie i promocja twórczości artystycznej młodych wykonawców z terenu
Powiatu Gorlickiego
III.ZASADY UCZESTNICTWA:
– Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w następujących kategoriach :
1. Klasy IV-VI Szkoły Podstawowe
2. Klasy VII, VIII Szkoły Podstawowe, kl. III Gimnazjum
3. Szkoły średnie
– W konkursie mogą brać udział soliści, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne składające się maksymalnie z 10 osób
– Uczestnicy przygotowują jeden utwór o tematyce żołnierskiej, patriotycznej, którego czas trwania nie może przekroczyć 5 minut
IV.OCENA I NAGRODY:
Jury oceniać będzie:
– walory wokalne
– staranność wykonania (intonacja, dykcja, interpretacja)
– dobór repertuaru do wieku i możliwości wykonawcy
– interpretację wokalno-sceniczną
Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.
Laureaci konkursu otrzymują dyplomy i nagrody.

V.SPRAWY ORGANIZACYJNE:
– Kolejności prezentacji ustala Organizator
– Uczestnicy wraz z opiekunem przyjeżdżają na koszt własny
– Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 18 353 58 91
VI.CZAS I MIEJSCE:
Konkurs odbędzie się:
25października 2018 roku dla Szkół Podstawowych (Klasy: IV-VI)
o godz. 9:00
w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorlicach
ul. Cicha 4

26 października 2018 roku dla klas VII, VIII Szkół Podstawowych, III Gimnazjum
oraz Szkół Średnich
o godz. 9:00
w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorlicach
ul. Cicha 4

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 16.10.2018r. pod adresem:
Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach
ul. Cicha 4
38-300 Gorlice
tel/fax. 18 353 58 91
e-mail: mdk@gorlice.net.pl

Zapraszamy!!!

Możliwość komentowania jest wyłączona.