Regulamin

Regulamin Powiatowego Konkursu Piosenki Różnej

I.ORGANIZATOR:
– Organizatorem Konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach.
II.CEL KONKURSU:
– Popularyzacja śpiewania wśród dzieci i młodzieży
– Twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów
– Wspieranie i promocja twórczości artystycznej młodych wykonawców z terenu
Powiatu Gorlice
III.ZASADY UCZESTNICTWA:
– Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w następujących kategoriach :
1. Klasy I-III Szkoły Podstawowe
2. Klasy IV-VI Szkoły Podstawowe
3. Klasy VII Szkoły Podstawowe, Szkoły Gimnazjalne
– W konkursie mogą brać udział soliści, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne składające się maksymalnie z 10 osób
– Uczestnicy przygotowują jeden utwór o dowolnej tematyce, którego czas trwania nie może przekroczyć 5 minut
IV.OCENA I NAGRODY:
Jury oceniać będzie:
– walory wokalne
– staranność wykonania (intonacja, dykcja, interpretacja)
– dobór repertuaru do wieku i możliwości wykonawcy
– interpretację wokalno-sceniczną
Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.
Laureaci konkursu otrzymują statuetki.

V.SPRAWY ORGANIZACYJNE:
– Kolejności prezentacji ustala Organizator
– Uczestnicy wraz z opiekunem przyjeżdżają na koszt własny
– Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 18 353 58 91
VI.CZAS I MIEJSCE:
Konkurs odbędzie się:
14 listopada 2017 roku dla Szkół Podstawowych (Klasy: I-III, IV-VI)
o godz. 9:00
w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorlicach
ul. Cicha 4

15 listopada 2017 roku dla Szkół Gimnazjalnych oraz klas VII Szkół Podstawowych
o godz. 9:00
w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorlicach
ul. Cicha 4

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 07.11.2017r. pod adresem:
Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach
ul. Cicha 4
38-300 Gorlice
tel/fax. 18 353 58 91
e-mail: mdk@gorlice.net.pl

ZAPRASZAMY

Możliwość komentowania jest wyłączona.