Karta zgłoszenia

KARTA ZGŁOSZENIA
– Imię i nazwisko solisty
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
– Kategoria wiekowa
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
– Tytuł i autorzy utworu……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
– Nazwa zespołu / liczba wykonawców
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
-Kategoria wiekowa
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
– Tytuł i autorzy utworu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres Szkoły lub Placówki, która jest reprezentowana przez wykonawców
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
– Adres e-mail
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
– Imię i nazwisko opiekuna
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
– Telefon kontaktowy
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
-Wymagania Techniczne
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 16.10.2018r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.