Regulamin i Karta Zgłoszenia

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POLSKIEJ POEZJI RELIGIJNEJ
„PIERŚCIEŃ ŚW.KINGI”
Warunki uczestnictwa:

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.
2.Przesłuchania konkursów będą odbywać się w trzech kategoriach wiekowych:
-klasy I -III
-klasy IV – VI
-klasy VII – VIII
3.Przesłuchania finałowe zostaną poprzedzone eliminacjami rejonowymi. Do eliminacji rejonowych
szkoły kwalifikują po trzy osoby z każdej kategorii.
4.Czas recytacji nie może przekroczyć 3 minut.
5. Placówki oświatowe i domy kultury organizujące przesłuchania rejonowe kwalifikują do finału konkursu laureatów I, II, III miejsca.
6.Eliminacje rejonowe organizowane przez MDK w Gorlicach odbędą się 7 grudnia 2018r. Piątek
o godz. 9.00 w sali widowiskowej MDK w Gorlicach ul,Cicha 4.
7.Karty zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 30 listopada 2018r. na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury, ul.Cicha4, 38-300 Gorlice
fax 18 353 58 91 , e-mail mdk@gorlice.net.pl
Koordynatorką konkursu zajmuje się Dominika Jodłowska – Kubala nr tel. 518 373 213
8.Przesłuchania finałowe odbędą się w Kopalni Soli Bochnia w dniu 10 i 11 grudnia 2018r.
Uczestnicy spotykają się w recepcji Kopalni Soli Bochnia 10.XII.2018 w godz. 10.00 – 11.00,
ul.Campi 15

Kryteria oceny:
Jury konkursu oceni występy uczestników biorąc pod uwagę następujące kryteria:
-dobór repertuaru
-interpretacja utworu
-kultura słowa
-ogólny wyraz artystyczny (prosimy o nieużywanie strojów teatralnych i rekwizytów)

Nagrody i wyróżnienia
Po przesłuchaniu końcowym jury przyzna dyplomy oraz nagrody rzeczowe określając I,II i III miejsce w trzech kategoriach wiekowych. Ponadto przewidujemy wyróżnienia i prezentację na antenie rozgłośni radiowych oraz ogłoszenie wyników w mediach, które przyjęły patronat nad konkursem, a także na stronach internetowych organizatorów.

Informacje dla finalistów
Koszt pobytu (nocleg, wyżywienie i zwiedzanie Kopalni Soli) od jednej osoby wynosi 130 zł.
Organizatorzy dzięki sponsorom i dotacjom pokrywają ponad 65% kosztów, a pozostałe 35% wpłacają uczestnicy w formie akredytacji w dniu przyjazdu, czyli:
-50 zł dziecko
-70 zł opiekun
Ponadto, jako organizatorzy zapraszamy jednego przedstawiciela instytucji koordynujących przesłuchania w rejonach, dla którego pobyt jest bezpłatny.

Pozostałe uwagi

Pomocą w doborze repertuaru może być książka; „Promyki dobroci i radości – Antologia poezji religijnej dla dzieci” dostępna w księgarni lub u organizatora tel. 18 443 44 00, www.sklep.promyczek.pl
W publikacji znajdzie się ponad 300 utworów blisko 30 autorów aktualnie piszących dla dzieci.

W tym roku obowiązuje nowa karta zgłoszenia wzbogacona o przetwarzanie danych osobowych. Będzie ją można pobrać ze strony:
http://palacmlodziezy.pl/wp-content/uploads/2018/10/Karta_zgloszenia_Kinga.pdf

Możliwość komentowania jest wyłączona.