Regulamin

REGULAMIN
XVI POWIATOWY PRZEGLĄD SZKOLNYCH ZESPOŁÓW TANECZNYCH „RADOŚĆ DZIECIOM” – GORLICE 2020
ORGANIZATOR: MDK GORLICE
CEL IMPREZY:
· Popularyzacja różnorodnych form ruchowo-tanecznych wśród dzieci i młodzieży
· Artystyczne konfrontacje dorobku amatorskich dziecięcych i młodzieżowych zespołów tańca
· Doskonalenie umiejętności warsztatowych uczestników
· Nawiązanie współpracy między ośrodkami i szkołami
· Zdobycie i wymiana doświadczeń i spostrzeżeń
· Rozwijanie aktywności kulturalnej dzieci i młodzieży
TERMIN – 11 marca (środa) 2020 – godz. 18:00
MIEJSCE – Hala sportowa – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach ul. Sportowa 9.
ZGŁOSZENIA – zgłoszenia wg. Podanego wzoru należy składać pisemnie na adres:
MDK Gorlice 38-300 ul. Cicha 4 do 26 lutego (środa) 2020

UCZESTNICY – w przeglądzie biorą udział zespoły taneczne z powiatu gorlickiego
REPERTUAR – dowolny dostosowany do charakteru zespołu
CZAS WYSTĘPU:
· Zespoły taneczno-ruchowe do 5 minut
· Zespoły regionalne autentyczne od 20-30 minut
· Zespoły regionalne artystyczne opracowane od 20-30 minut
FINANSOWANIE – koszty przejazdu na imprezę pokrywają jednostki delegujące zespoły
POSTANOWIENIE KOŃCOWE:
· Interpretacja powyższego regulaminu przysługują wyłącznie organizatorom
· Organizatorzy powołują komisję
· Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, pozostałe instrumenty zespoły posiadają własne
· Wszyscy uczestnicy zgłaszają się najpóźniej do 11 marca (środa) 2020r do godz. 17:30 w Hali Sportowej OSiR w Gorlicach.

KARTA ZGŁOSZENIA

NAZWA ZESPOŁU:………………………………………………………..
DOKŁADNY ADRES:………………………………………………………
KATEGORIA TANECZNA:…………………………………………………
ILOŚĆ OSÓB OGÓŁEM:…………………………………………………..
WIEK CZŁONKÓW ZESPOŁU (w przybliżeniu):………………………
INSTRUKTOR, OPIEKUN ZESPOŁU:……………………………………
TEL.KONTAKTOWY:……………………………………………………….
INSTYTUCJA PATRONUJĄCA:…………………………………………..
(dokładny adres)
……………………………………………

PROGRAM PRZYGOTOWYWANY
(obowiazuje kolejność)

Możliwość komentowania jest wyłączona.