Regulamin

REGULAMIN
XIV POWIATOWY PRZEGLĄD SZKOLNYCH ZESPOŁÓW TANECZNYCH „RADOŚĆ DZIECIOM” – GORLICE 2018

ORGANIZATOR:MDK GORLICE
CEL IMPREZY:
• Popularyzacja różnorodnych form ruchowo-tanecznych wśród dzieci i młodzieży
• Artystyczne konfrontacje dorobku amatorskich dziecięcych i młodzieżowych zespołów tańca
• Doskonalenie umiejętności warsztatowych uczestników
• Nawiązanie współpracy między ośrodkami i szkołami
• Zdobycie i wymiana doświadczeń i spostrzeżeń
• Rozwijanie aktywności kulturalnej dzieci i młodzieży
TERMIN – 10 kwietnia (wtorek) 2018
MIEJSCE – Sala Domu Nauczyciela w Gorlicach. Rozpoczęcie godz. 10.00
ZGŁOSZENIA – zgłoszenia wg. Podanego wzoru należy składać pisemnie na adres:
MDK Gorlice 38-300 ul. Cicha 4 do 14 marca (środa) 2018

UCZESTNICY – w przeglądzie biorą udział zespoły taneczne z powiatu gorlickiego
REPERTUAR – dowolny dostosowany do charakteru zespołu
CZAS WYSTĘPU:
• Zespoły taneczno-ruchowe do 5 minut
• Zespoły regionalne autentyczne od 20-30 minut
• Zespoły regionalne artystyczne opracowane od 20-30 minut
FINANSOWANIE – koszty przejazdu na imprezę pokrywają jednostki delegujące zespoły
POSTANOWIENIE KOŃCOWE:
• Interpretacja powyższego regulaminu przysługują wyłącznie organizatorom
• Organizatorzy powołują komisję
• Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, pozostałe instrumenty zespoły posiadają własne
• Wszyscy uczestnicy zgłaszają się najpóźniej do 10 kwietnia (wtorek) 2018r w Domu Nauczyciela do 9.30

KARTA ZGŁOSZENIA

NAZWA ZESPOŁU:………………………………………………………..
DOKŁADNY ADRES:………………………………………………………
KATEGORIA TANECZNA:…………………………………………………
ILOŚĆ OSÓB OGÓŁEM:…………………………………………………..
WIEK CZŁONKÓW ZESPOŁU (w przybliżeniu):………………………
INSTRUKTOR, OPIEKUN ZESPOŁU:……………………………………
TEL.KONTAKTOWY:……………………………………………………….
INSTYTUCJA PATRONUJĄCA:…………………………………………..
(dokładny adres)
……………………………………………

PROGRAM PRZYGOTOWYWANY NA PRZEGLĄD:
(obowiązuje kolejność)

Możliwość komentowania jest wyłączona.