Regulamin

REGULAMIN
XIII POWIATOWY PRZEGLĄD SZKOLNYCH ZESPOŁÓW TANECZNYCH
„RADOŚĆ DZIECIOM” – GORLICE 2017 ROK

ORGANIZATOR – MDK – GORLICE
CEL IMPREZY :
Popularyzacja różnorodnych form ruchowo – tanecznych wśród dzieci i młodzieży
Artystyczne konfrontacje dorobku amatorskich dziecięcych i młodzieżowych zespołów tańca
Doskonalenie umiejętności warsztatowych uczestników
Nawiązanie współpracy między ośrodkami i szkołami
Zdobycie i wymiana doświadczeń i spostrzeżeń
Rozwijanie aktywności kulturalnej dzieci i młodzieży

TERMIN – 10 maja 2017r. (środa)
MIEJSCE – Sala domu nauczyciela w Gorlicach. Rozpoczęcie godz. 10.00
ZGŁOSZENIA – zgłoszenia wg. podanego wzoru należy składać pisemnie na adres :

MDK Gorlice 38-300 ul. Cicha 4 do 31 marca 2017r. (piątek)

UCZESTNICY – w przeglądzie biorą udział zespoły taneczne z powiatu gorlickiego
REPERTUAR –dowolny dostosowany do charakteru zespołu
CZAS WYSTĘPU :
Zespoły taneczno – ruchowe do 10 minut
Zespoły regionalne autentyczne od 20 do 30 minut
Zespoły regionalne artystyczne opracowane od 20 do 30 minut

FINANSOWANIE – koszty przejazdu na imprezę pokrywają jednostki dolegujące zespoły.
POSTANOWIENIE KOŃCOWE :
Interpretacja powyższego regulaminu przysługują wyłącznie organizatorom
Organizatorzy powołują komisję
Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, pozostałe instrumenty zespoły posiadają własne
Wszyscy uczestnicy zgłaszają się najpóźniej do 10 maja 2017r. (piątek) w Domu Nauczyciela do 9.30

KARTA ZGŁOSZENIA

NAZWA ZESPOŁU: …………………………………………………………

DOKŁADNY ADRES: ……………………………………………………………

KATEGORIA TANECZNA: ……………………………………………………

ILOŚĆ OSÓB OGÓŁEM: ……….. W TYM CHŁOPCÓW …………..

WIEK CZŁONKÓW ZESPOŁU (w przybliżeniu): …………………….

INSTRUKTOR, OPIEKUN ZESPOŁU: ……………………………………

INSTYTUCJA PATRONUJĄCA: ……………………………………………
(dokładny adres)
……………………………………………

PROGRAM PRZYGOTOWANY NA PRZEGLĄD
(obowiązuje kolejność)

Możliwość komentowania jest wyłączona.