Zapisy

Zasady rekrutacji
rekrutacja

Zapisy

1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem kandydata niepełnoletniego zobowiązani są jego rodzice/prawni opiekunowie lub kandydat pełnoletni.
2. Zgłoszenie kandydata pełnoletniego lub niepełnoletniego polega na:
a)pobraniu ze strony mdk lub z sekretariatu placówki
-wniosku o przyjęcie na zajęcia lub deklaracji o kontynuacji zajęć,
-informacji o przetwarzaniu danych osobowych podopiecznych i rodziców/opiekunów prawnych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorlicach
-zgody ucznia /rodzica /opiekuna prawnego na wykorzystanie wizerunku ucznia.
b)wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu formularzy w sekretariacie placówki.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2020/2021

L.p
Postępowanie rekrutacyjne
Termin

1.
I etap rekrutacji składanie deklaracji kontynuacji edukacji w MDK
Od 08 czerwca do 19 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

2.
II etap rekrutacji składanie wniosków o przyjęcie do MDK dla nowych uczestników zajęć
Od 22 czerwca do 03 lipca 2020 r. do godz.15.00

3.
Postępowanie uzupełniające
Od 05 lipca do 28 sierpnia 2020 r. do godz.15.00

Tym nie mniej w razie wolnych miejsc zapisy do kół zainteresowań można dokonać właściwie przez cały rok szkolny w sekretariacie MDK (tel. 353-58-91). Najlepiej jednak podjąć decyzję o uczestnictwie w zajęciach w wyznaczonych wyżej terminach. Później może być trudno dotrzymać kroku zaawansowanej już grupie. Nie dotyczy to oczywiście zajęć plastycznych i wokalnych gdzie praca z wychowankiem toczy się indywidualnie oraz udziału w Filmowym Klubie Dyskusyjnym.
W tym roku ogłaszamy zapisy do następujących kół zainteresowań:

PLASTYKA:

* malarstwo na papierze i na szkle
* malarstwo sztalugowe
* pastel
* rysunek
* ceramika
* grafika
* rzeźba
* grafika komputerowa

MUZYKA:

* młodzieżowe studio wokalne
* dziecięce studio wokalne
* grupy wokalne
* zespoły wokalno-instrumentalne
* grupy i zespoły gitarowe
* grupy instrumentalne
* grupy klawiszowe
* łemkowski młodzieżowy zespół „Ruczaj”

TANIEC:

* taniec towarzyski (tańce standardowe i latynoamerykańskie)
* taniec nowoczesny
* hip-hop, funky, breakdance
* zespoły taneczne (dziecięce i młodzieżowe)

ŻYWE SŁOWO:

* koła teatralne
* koło recytatorskie
* Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy

FOTOGRAFIA

Formularze:

1. Deklaracja Kontynuacji Edukacji w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorlicach w roku szkolnym 2020/2021

MDK_DEKLARACJA_kontynuacji_edukacji_052020_A4

2. Wniosek o przyjęcie do Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach na rok szkolny 2020 / 2021

MDK_WNIOSEK_o_PRZYJECIE_do_MDK_052020_A5

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podopiecznych i rodziców/opiekunów prawnych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorlicach

MDK_INFORMACJA_przetwarzanie_danych_052020_A4

4. Zgoda ucznia /rodzica /opiekuna prawnego na wykorzystanie wizerunku ucznia

MDK_ZGODA_na_wykorzystanie_wizerunku_052020_A4

Możliwość komentowania jest wyłączona.