ELIMINACJE REJONOWE OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POLSKIEJ POEZJI RELIGIJNEJ …”PIERŚCIEŃ ŚW. KINGI…” ROZSTRZYGNIĘTE!!!

Poniżej zamieszczamy protokół z posiedzenia komisji konkursowej. Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym, którzy będą reprezentować Powiat Gorlicki w finale ogólnopolskim 16 grudnia 2021 w Kopalni Soli Bochnia.

P R O T O K Ó Ł

Continue reading “ELIMINACJE REJONOWE OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POLSKIEJ POEZJI RELIGIJNEJ …”PIERŚCIEŃ ŚW. KINGI…” ROZSTRZYGNIĘTE!!!”