Zapraszamy do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Fotograficznym “Osobliwości ziemi gorlickiej”

Poniżej zamieszczamy regulamin Powiatowego Konkursu Fotograficznego “Osobliwości ziemi gorlickiej”.

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach z siedzibą przy ul.Cichej 4, tel. 18-353-58-91, www.mdk.gorlice.net.pl

Cele konkursu:
Zainteresowanie uczestników fotografią oraz szeroko rozumianą sztuką wizualną, a także pogłębienie wrażliwości na piękno otaczającego świata, ze szczególnym uwzględnieniem osobliwości występujących w obrębie ziemi gorlickiej.

Continue reading “Zapraszamy do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Fotograficznym “Osobliwości ziemi gorlickiej””

Wystawa w MDK!!!

W najbliższy czwartek 17 marca, w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorlicach odbędzie się uroczyste podsumowanie I półrocza działalności pracowni plastyki, ceramiki, grafiki komputerowej i fotografii. Podczas wernisażu zaprezentowane będą obiekty, wykonane przez wychowanków placówki, którzy swoje umiejętności rozwijają pod kierunkiem Agaty Musiał- Janik, Wojciecha Haberka i Bartłomieja Belniaka.
Ponadto w programie przewidziane jest wręczenie nagród i wyróżnień, które młodzi adepci sztuki uzyskali w ciągu ostatnich miesięcy nauki.
Zarówno uczestników naszych zajęć jak i wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na Cichą 4 🙂!