XIV POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY OSOBLIWOŚCI ZIEMI GORLICKIEJ ROZSTRZYGNIĘTY

We wtorek 14 maja w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie XIV edycji Powiatowego Konkursu Fotograficznego „OSOBLIWOSCI ZIEMI GORLICKIEJ”. Dyrektor Tomasz Kubala przybliżył formułę wydarzenia, która bezpośrednio nawiązuje do wyjątkowych walorów naszej małej ojczyzny i adresowana jest do uczniów wszystkich typów szkół.
Znaczenie jakie ma konkurs dla edukacji i wychowania młodych adeptów fotografii podkreślił w swym wystąpieniu Wicestarosta Powiatu Gorlickiego Marcin Krzemiński. Z kolei przewodniczący Jury Wacław Bugno zwrócił uwagę na wartość uważnej obserwacji i postawy otwartości na piękno, które nas otacza.
Zgromadzeni w auli przy Cichej 4 uczniowie, rodzice i nauczyciele wzięli udział w otwarciu ekspozycji wybranych przez komisję prac, a laureaci otrzymali dyplomy i nagrody. Spotkanie okazało się ponadto okazją do wymiany osobistych doświadczeń i poglądów związanych z szeroko rozumianą kulturą wizualną.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i gratulujemy wspaniałych fotografii 🙂
Szczególne wyrazy uznania kierujemy wobec rodziców, nauczycieli i opiekunów artystycznych, których zaangażowanie stanowi bezcenne wsparcie dla dzieci i młodzieży.

Continue reading “XIV POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY OSOBLIWOŚCI ZIEMI GORLICKIEJ ROZSTRZYGNIĘTY”