Zapraszamy do udziału w eliminacjach rejonowych XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień św. Kingi”

Jak co roku zapraszamy do udziału w eliminacjach rejonowych Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień św. Kingi”.
Poniżej zamieszczamy regulamin i link do karty zgłoszeń.

Regulamin XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień św. Kingi” Nowy Sącz – Bochnia – 12.12.2023 r

Continue reading “Zapraszamy do udziału w eliminacjach rejonowych XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień św. Kingi””

Zapraszamy na koncert piosenek Czesława Niemena!

Starostwo Powiatowe w Gorlicach i Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach
zapraszają na koncert piosenek Czesława Niemena pt. Dziwny? jest ten…Niemen. W tytule koncertu zawarte jest pytanie, na które w trakcie trwania imprezy będziemy chcieli odpowiedzieć poprzez wykonywane piosenki. Wszyscy mamy w pamięci kilka niesamowitych utworów tego niezapomnianego artysty. Młodzi wokaliści ze studia wokalnego sięgnęli też do piosenek mniej znanych. Dzięki takiemu, nieoczywistemu, doborowi repertuaru publiczność zgromadzona na koncercie będzie mogła tez usłyszeć piosenki, które nie do końca kojarzymy z Czesławem Niemenem. I tym samym będziemy mogli odpowiedzieć sobie na pytanie czy Dziwny jest ten…Niemen.
Zaśpiewają dla Państwa: Anna Ząbek, Ewa Urzędowska, Sylwia Świerz, Diana Zielińska,
Monika Piszczek, Oliwia Dajek, Kinga Święs, Gabriela Wal, Sara Szczepanik, Agnieszka Król, Amelia Mitoraj, Dominik Bogusz
Zagrają: Mirosław Bogoń, Tomasz Kubala, Piotr Przyrowski, Rafał Belczyk.
Koncert odbędzie się 19 listopada 2023 (niedziela) o godzinie 17.30 w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach (ul. Cicha 4)
wstęp wolne datki
Serdecznie zapraszamy!!!

Powiatowy Konkurs Piosenki Różnej

Jak co roku zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie!
Poniżej zamieszczamy regulamin i kartę zgłoszenia

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PIOSENKI RÓŻNEJ
1.Organizator Konkursu : Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach
2.Cel Konkursu: popularyzacja śpiewania wśród dzieci i młodzieży, twórcza wymiana doświadczeń muzycznych oraz wspieranie i promocja twórczości artystycznej młodych wykonawców z terenu Powiatu Gorlickiego
3. Zasady uczestnictwa:
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w następujących kategoriach wiekowych:
– wokaliści I kategoria 7 – 9 lat
– wokaliści II kategoria 10 – 12 lat
– wokaliści III kategoria 13 – 15 lat
W konkursie mogą brać udział wyłącznie soliści, uczestnicy przygotowują jeden utwór o dowolnej tematyce, którego czas trwania nie może przekroczyć 5 minut
4. Ocena i nagrody:
Jury oceniać będzie: walory wokalne, staranność wykonania (intonacja, dykcja), dobór repertuaru do wieku oraz możliwości wykonawcy, interpretację wokalno – sceniczną
Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy uczestnictwa, laureaci konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz statuetki
5.Sprawy organizacyjne:
Karty zgłoszeń, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu należy przesłać do dnia 17.11.2023r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach ul. Cicha 4 tel/fax. 18 353 58 91, e- mail: mdk@gorlice.net.pl
Karta zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
Przesłuchania konkursowe odbędą się 23.11.2023r.(czwartek) od godz.9.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorlicach ul. Cicha 4 Szczegółowy plan przesłuchań ustala organizator. Uczestnicy wraz z opiekunami przyjeżdżają na koszt własny. O ewentualnych zmianach organizacyjno – regulaminowych wynikłych w trakcie prowadzenia rekrutacji konkursowych uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 18 353 58 91
6. Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych uczestników i ich rodziców/opiekunów prawnych jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy ul. Cichej 4 , 38-300 Gorlice, tel. 18 353 58 91, e-mail:mdk@gorlice.net.pl.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można się skontaktować kierując korespondencję na adres e-mail: iod@powiatgorlicki.pl.
Administrator zbiera dane osobowe uczestników Konkursu w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, a także w celach promujących Organizatora Konkursu i Organ Prowadzący.
Członkowie jury konkursowego uczestniczą w przetwarzaniu danych osobowych uczestników Konkursu w zakresie niezbędnym do oceny umiejętności wokalnych uczestników poprzez wgląd w dane osobowe uczestników Konkursu, w stopniu gwarantującym należyty poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych uwzględniających zakres, cel i kontekst przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

Continue reading “Powiatowy Konkurs Piosenki Różnej”