Zapraszamy do udziału w eliminacjach rejonowych XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień św. Kingi”

Jak co roku zapraszamy do udziału w eliminacjach rejonowych Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień św. Kingi”.
Poniżej zamieszczamy regulamin i link do karty zgłoszeń.

Regulamin XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień św. Kingi” Nowy Sącz – Bochnia – 12.12.2023 r

Organizatorzy
Ludomir Handzel Prezydent Nowego Sącza Pałac Młodzieży w Nowym Sączu
Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Promyczek”
Warunki uczestnictwa
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.
2. Przesłuchania konkursowe będą się odbywać w trzech kategoriach wiekowych (uwzględniamy przynależność dzieci do klas, a nie rok urodzenia):
klasy 1 – 3,
klasy 4 – 6,
klasy 7 – 8.
3. Przesłuchania finałowe zostaną poprzedzone eliminacjami rejonowymi. Do eliminacji rejonowych szkoły kwalifikują po trzy osoby z każdej kategorii.
4. Czas recytacji nie może przekroczyć 3 minut.
5. Placówki oświatowe i domy kultury organizujące przesłuchania rejonowe kwalifikują do finału konkursu laureatów I, II i III miejsca, ale nie więcej niż 9 uczniów z jednego rejonu.
6. Termin zgłaszania uczestników do eliminacji rejonowych dla powiatu Gorlickiego upływa dnia 27.11.2023. Karty uczestnictwa należy dostarczyć do Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach (ul Cicha 4) lub przesłać elektronicznie na adres: mdk@gorlice.net.pl
7. Eliminacje rejonowe odbędą się dnia 4.12.2023 o godzinie 10.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorlicach (ul. Cicha 4).
8. Dodatkowych informacji dotyczących organizacji eliminacji rejonowych udziela: Dominika Kubala tel, 518373213
9. Przesłuchania finałowe odbędą się w Kopalni Soli Bochnia w dniu 12 grudnia 2023 r. Uczestnicy spotykają się w recepcji Kopalni Soli Bochnia, 12.12.2023 r., w godz. 9.00 – 10.00, ul. Campi 15.
Kryteria oceny
Jury konkursu oceni występy uczestników biorąc pod uwagę następujące kryteria:
dobór repertuaru,
interpretacja utworu,
kultura słowa,
ogólny wyraz artystyczny (prosimy o nieużywanie strojów teatralnych i rekwizytów).
Nagrody i wyróżnienia
Po przesłuchaniach końcowych jury przyzna dyplomy oraz nagrody rzeczowe określając I, II i III miejsce w trzech kategoriach wiekowych. Ponadto przewidujemy wyróżnienia i prezentację na antenie rozgłośni radiowych oraz ogłoszenie wyników w mediach, które przyjęły patronat nad konkursem, a także na stronach internetowych organizatorów.

Informacje dla finalistów
Koszt pobytu (zjazd, uczestnictwo w konkursie i zwiedzanie Kopalni Soli) od jednej osoby wynosi:
70 zł – dziecko,
80 zł – osoba towarzysząca (opiekun).
Nie można płacić kartą

Pozostałe uwagi
Pomocą w doborze repertuaru może być książka: „Promyki dobroci i radości – Antologia poezji religijnej dla dzieci” cz. 1 i cz. 2 – dostępna w księgarniach lub u organizatora tel. 18 443 44 00, www.sklep.promyczek.pl W publikacjach znajdzie się ponad 300 utworów blisko 30 autorów aktualnie piszących dla dzieci.

Przetwarzanie danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników jest Organizator Konkursu – Pałac Młodzieży w Nowym Sączy, z siedzibą Rynek 14, 33300 Nowy Sącz, oraz Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Promyczek” z siedzibą Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz, które zapewnia wszystkim zgłoszonym uczestnikom realizację uprawnień wynikających z unijnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
2. Dane osobowe przekazane organizatorowi i współorganizatorom przez uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji Konkursu i wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz przyznaniu nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a uczestnikowi przysługuje prawo wglądu, żądania aktualizacji lub usunięcia danych.
3. Uczestnik przystępując do Konkursu, wraz z opiekunem prawnym wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach określonych w Regulaminie oraz na opublikowanie jego imienia i nazwiska, miejscowości, z której pochodzi oraz wizerunku: w programach telewizyjnych (relacjach z Konkursu), artykułach prasowych, na stronach internetowych www.palacmlodziezy.pl www.promyczek.pl oraz na profilach Facebook Pałacu Młodzieży i Wydawnictwa „Promyczek” poprzez podpisanie zgody znajdującej się na Karcie Zgłoszenia. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych fundatorowi w celu umożliwienia zwycięzcy odbioru nagród.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora – Pałac Młodzieży w Nowym Sączu i Wydawnictwo „Promyczek” oraz partnerów konkursu, danych osobowych podanych przeze mnie w związku z przystąpieniem do Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień Świętej Kingi” celu przeprowadzenia i realizacji konkursu. Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka, miejscowości, z której pochodzę, i wizerunku na stronach internetowych: www.promyczek.pl i www.palacmlodziezy.pl oraz profilach społecznościowym Facebook oraz na przekazanie moich danych osobowych fundatorowi nagród. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy dobrowolności podania danych osobowych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do moich danych, możliwości ich poprawiania oraz zgłoszenia sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania oraz na przekazanie moich danych osobowych fundatorowi nagród.

Karta_zgloszenia_kinga_2023