Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza na koncert piosenek Kory Jackowskiej i Grzegorza Ciechowskiego pt. : Gdzie Oni są….

Jak co roku wokaliści działający w studiu wokalnym Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach zapraszają na koncert listopadowy poświęcony zmarłym artystom.
W tym roku młodzi wykonawcy podjęli się nie lada zadania. Dwoje wspaniałych artystów, których w zasadzie nie trzeba przedstawiać: Kora Jackowska i Grzegorz Ciechowski. Te dwa nazwiska gwarantują to, że piosenki, które będę prezentowane to utwory z najwyższej półki. Czy uda się młodzieży sprostać wymaganiom tego nie wiemy ale zapewniamy, że każdy słuchacz po koncercie będzie pełen niezapomnianych wrażeń!

Piosenki Kory zaśpiewają:
Marcelina Hojdak,
Monika Piszczek,
Kinga Święs,
Weronika Juruś,
Emilia Zych,
Katarzyna Grębla

Continue reading “Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza na koncert piosenek Kory Jackowskiej i Grzegorza Ciechowskiego pt. : Gdzie Oni są….”

Wyniki Powiatowego Konkursu Piosenki Różnej

Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w naszym konkursie. Poniżej zamieszczamy wyniki konkursu. Jednocześnie informujemy, że dyplomy wraz ze statuetkami będą dostarczone do szkół laureatów w przyszłym tygodniu. Serdecznie gratulujemy!!!

PROTOKÓŁ
Z obrad JURY „Powiatowego Konkursu Piosenki Różnej”.
Jury w składzie: Edyta Sulimska,
Henryk Rąpała, Leszek Przyrowski

Continue reading “Wyniki Powiatowego Konkursu Piosenki Różnej”

Eliminacje powiatowe XXV Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień św. Kingi”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w eliminacjach powiatowych XXV Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień św. Kingi”. Poniżej zamieszczamy regulamin i kartę zgłoszeń.

Regulamin XXV Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej
„Pierścień św. Kingi”
Organizatorzy:
Pałac Młodzieży w Nowym Sączu
Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej “Promyczek”

Continue reading “Eliminacje powiatowe XXV Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień św. Kingi””

Powiatowy Konkurs Piosenki Różnej !!!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Powiatowego Konkursu Piosenki Różnej. Poniżej zamieszczamy regulamin i kartę zgłoszeń. Poniżej zamieszczamy regulamin i kartę zgłoszeń.

Regulamin Powiatowego Konkursu Piosenki Różnej
I.ORGANIZATOR:
– Organizatorem Konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach.
II.CEL KONKURSU:
– Popularyzacja śpiewania wśród dzieci i młodzieży
– Twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów
– Wspieranie i promocja twórczości artystycznej młodych wykonawców z terenu
Powiatu Gorlickiego.
III.ZASADY UCZESTNICTWA:
– Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w następujących kategoriach wiekowych:
1. 7 – 9 lat
2. 10 -12 lat
3. 13 -15 lat
– W konkursie mogą brać udział WYŁĄCZNIE SOLIŚCI
– Uczestnicy przygotowują jeden utwór o dowolnej tematyce, którego czas trwania nie może przekroczyć 5 minut
IV.OCENA I NAGRODY:
Jury oceniać będzie:
– walory wokalne
– staranność wykonania (intonacja, dykcja, interpretacja)
– dobór repertuaru do wieku i możliwości wykonawcy
– interpretację wokalno-sceniczną
Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.
Laureaci konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz statuetki.
V.SPRAWY ORGANIZACYJNE:
-Karty zgłoszeń należy przesyłać do dnia 21.10.2021r. Pod adres: Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach ul. Cicha 4 tel/fax. 18 353 58 91 e-mail: mdk@gorlice.net.pl
-Przesłuchania konkursowe odbędą się 28.10.2021r. W Młodzieżowym Domu Kultury w Gorlicach ul. Cicha 4
-O godzinie przesłuchań poinformujemy Państwa telefonicznie
-Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 29.10.2021r. Na stronie internetowej organizatora oraz na portalu Facebook
-Szczegółowy plan przesłuchań ustala organizator
-Uczestnicy wraz z opiekunami przyjeżdżają na koszt własny
-O ewentualnych zmianach organizacyjno-regulaminowych wynikłych w trakcie prowadzenia rekrutacji konkursowych uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.
-Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 18 353 58 91
VI.ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE EPIDEMII COVID-19
-Każdy uczestnik Powiatowego Konkursu Piosenki Różnej zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP oraz wytycznych GIS dotyczących epidemii COVID-19
-Uczestnicy konkursu zobowiązani są posiadać maseczkę ochronną, przy wejściu na scenę będą znajdować się punkty z płynem do dezynfekcji rąk.

Continue reading “Powiatowy Konkurs Piosenki Różnej !!!”