Procedury bezpieczeństwa w MDK w nowym roku szkolnym!!!

logo mdkSzanowni Rodzice i Uczestnicy Zajęć !
Ze względu na wciąż istniejące zagrożenie epidemiologiczne wirusem COVID-19 w MDK zostały wprowadzone procedury i zasady organizacyjne w stosunku do uczestników, rodziców i pracowników MDK.
Mam nadzieję, że przyjmiecie je ze zrozumieniem, bo wynikają z troski o bezpieczeństwo nas wszystkich!

Wdrożone procedury bezpieczeństwa:

1. Na zajęcia może uczęszczać wychowanek bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Wychowankowie mogą być przyprowadzani do MDK i z niego odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i z placówki opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej placówki, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników MDK min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
4. Jeżeli pracownik MDK zaobserwuje u wychowanka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, ma obowiązek zmierzenia temperatury termometrem bezdotykowym, odizolować wychowanka w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia z placówki (rekomendowany własny środek transportu).
5. Uczestnictwo dziecka w zajęciach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
6. Uczestnicy zajęć obowiązkowo muszą po wejściu do MDK dezynfekować ręce, również w czasie zajęć na polecenie nauczyciela muszą myć i dezynfekować ręce.
7.  Prosimy rodziców, aby dzieci były przyprowadzane punktualnie (tuż przed zajęciami). Nie ma możliwości przebywania na korytarzu w oczekiwaniu na zajęcia. Prosimy również o punktualne odbieranie dzieci ze względu na konieczność wietrzenia sal.
8. Uczestnicy zajęć tanecznych przychodzą w strojach sportowych, aby ograniczyć potrzebę przebierania dzieci w szatni MDK. W szatni pozostawione są tylko okrycia wierzchnie i obuwie zastępcze.
9. Uczestnik posiada własne przybory niezbędne do zajęć (np.gitary, farby, kredki). Obowiązuje zakaz wymieniania się przyborami pomiędzy uczestnikami zajęć.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.