Drugi etap rekrutacji!!!

Drugi etap rekrutacji rozpocznie się 20 czerwca i potrwa do 1 lipca. Osoby, które chcą się zapisać na zajęcia prosimy o złożenie stosownych wniosków wraz z podpisaną informacja RODO i zgodami w sekretariacie MDK (ul. Cicha 4 pokój 23) do dnia 1 lipca do godziny 15.00. Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora ogłosi informację o osobach przyjętych na poszczególne zajęcia 8 lipca (informacja będzie dostępna tylko w siedzibie MDK). Komisja rekrutacyjna weźmie pod uwagę informacje zawarte we wniosku i na ich podstawie dokona wyboru osób, które będą przyjęte na zajęcia! Ilość miejsc jest ograniczona gdyż możemy przyjąć nowe osoby tylko na wolne miejsca!!!
MDK_WNIOSEK_o_PRZYJECIE_do_MDK_A5_2022_2023
Informacja o przetwarzaniu MDK REKRUTACJA 06.2022 (4)