Drugi etap rekrutacji rozpoczynamy!

Drugi etap rekrutacji rozpocznie się 26 czerwca i potrwa do 7 lipca. Osoby, które chcą się zapisać na zajęcia prosimy o złożenie stosownych wniosków wraz z podpisaną informacja RODO i zgodami w sekretariacie MDK (ul. Cicha 4 pokój 23) do dnia 7 lipca do godziny 15.00. Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora ogłosi informację o osobach przyjętych na poszczególne zajęcia 10 lipca (informacja będzie dostępna tylko w siedzibie MDK). Komisja rekrutacyjna weźmie pod uwagę informacje zawarte we wniosku i na ich podstawie dokona wyboru osób, które będą przyjęte na zajęcia! Ilość miejsc jest ograniczona gdyż możemy przyjąć nowe osoby tylko na wolne miejsca!!!
MDK_WNIOSEK_o_PRZYJECIE_do_MDK
MDK_ZGODA_na_wykorzystanie_wizerunku