”PIERŚCIEŃ ŚW. KINGI…”

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej
„Pierścień św. Kingi”.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.
2. Przesłuchania konkursowe będą się odbywać w dwóch kategoriach wiekowych:
klasy I – III
klasy IV – VI
3. Przesłuchania finałowe zostaną poprzedzone eliminacjami rejonowymi. Do eliminacji rejonowych szkoły kwalifikują po trzy osoby z każdej kategorii.
4. Czas recytacji nie może przekroczyć 3 minut.
5. Placówki oświatowe i domy kultury organizujące przesłuchania rejonowe kwalifikują do finału konkursu laureatów I, II i III miejsca.
6. Eliminacje rejonowe organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach odbędą się dnia 2 grudnia 2016r. (piątek) o godz. 9.30 w MDK przy ul. Cichej 4.
7. Zgłoszenia na eliminacje rejonowe prosimy nadsyłać do 25 listopada br. na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach, ul. Cicha 4, 38-300 Gorlice lub fax 18 3535891
lub mail mdk@gorlice.net.pl
8. Przesłuchania finałowe odbędą się w Uzdrowisku Kopalnia Soli Bochnia w dniu 14 i 15 grudnia 2016 R. Uczestnicy spotykają się w recepcji Uzdrowiska Kopalnia Soli Bochnia, ul. Campi 15 o godz. 10.00.

Kryteria oceny:
Jury konkursu oceni występy uczestników biorąc pod uwagę następujące kryteria:
dobór repertuaru
interpretacja utworu
kultura słowa
ogólny wyraz artystyczny (prosimy o nieużywanie strojów teatralnych i rekwizytów)

Nagrody i wyróżnienia
Po przesłuchaniach końcowych jury przyzna dyplomy oraz nagrody rzeczowe określając I, II i III miejsce w dwóch kategoriach wiekowych. Ponadto przewidujemy wyróżnienia i prezentację na antenie rozgłośni radiowych oraz ogłoszenie wyników w mediach, które przyjęły patronat nad konkursem, a także na stronach internetowych organizatorów.
Informacje dla finalistów
Koszt pobytu (nocleg, wyżywienie i zwiedzanie Kopalni Soli) od jednej osoby wynosi 100 zł. Organizatorzy dzięki sponsorom i dotacjom pokrywają ponad 60 % kosztów, a pozostałe 40% wpłacają uczestnicy w formie akredytacji w dniu przyjazdu czyli
40 zł – dziecko
50 zł – opiekun
Ponadto jako organizatorzy zapraszamy jednego przedstawiciela instytucji koordynujących przesłuchania w rejonach dla którego pobyt jest bezpłatny.
Pozostałe uwagi.
Pomocą w doborze repertuaru może być książka: „Promyki dobroci i radości – Antologia poezji religijnej dla dzieci” dostępna w księgarniach lub u organizatora tel. 018 4434400, www.sklep.promyczek.pl
W publikacji znajdzie się ponad 300 utworów blisko 30 autorów aktualnie piszących dla dzieci.

Możliwość komentowania jest wyłączona.