XII POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY „OSOBLIWOŚCI ZIEMI GORLICKIEJ” rozstrzygnięty!!!

Poniżej zamieszczamy PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI XII POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „OSOBLIWOŚCI ZIEMI GORLICKIEJ”.
Gratulujemy laureatom!!! Jednocześnie zapraszamy na wernisaż wystawy połączony z rozdaniem nagród 25 maja 2022 o godz. 17.00 do sali wystawowej MDK ul. Cicha 4.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI
XII POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„OSOBLIWOŚCI ZIEMI GORLICKIEJ”ZORGANIZOWANEGO PRZEZ MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W GORLICACH
POD HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY POWIATU GORLICKIEGO
Konkurs przeprowadzony został w dwóch formułach tematycznych – „Osobliwości ziemi
gorlickiej” i „Moja najlepsza fotografia”. Do organizatora wpłynęło łącznie 175 fotografii ze
szkół podstawowych, ponadpodstawowych, oraz specjalnych ośrodków szkolno –
wychowawczych z terenu Powiatu Gorlickiego.
Jury: przewodniczący – Wacław Bugno – artysta fotografik, , Jacek Kosiba – artysta
fotografik, Wojciech Haberek – instruktor MDK, po przeprowadzonej 16 maja 2022 roku
analizie zgłoszonych prac, przyznało 16 nagród i 8 wyróżnień.
Formuła: OSOBLIWOŚCI ZIEMI GORLICKIEJ
Kategoria wiekowa: KLASY I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Nagród i wyróżnień nie przyznano
Kategoria wiekowa: KLASY IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NAGRODY:
Kornelia Pater – MZS Nr 4 im. Bohaterów Westerplatte w Gorlicach
Michał Ściborski – MZS Nr 4 im. Bohaterów Westerplatte w Gorlicach
Krzysztof Wędrychowicz – SP im. gen. Władysława Sikorskiego w Ropicy Polskiej
Franciszek Mazur – SP im. gen. Władysława Sikorskiego w Ropicy Polskiej
Szymon Orzechowski – SP im. gen. Władysława Sikorskiego w Ropicy Polskiej
Mateusz Burkot – SP im. gen. Władysława Sikorskiego w Ropicy Polskiej
Antoni Wisłocki – MZS Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Gorlicach
WYRÓŻNIENIA:
Kornelia Pater – MZS Nr 4 im. Bohaterów Westerplatte w Gorlicach
Ewa Moroń – ZSP w Sękowej
Wiktoria Masztafiak – SP im. gen. Władysława Sikorskiego w Ropicy Polskiej
Emilia Karp – SP im. gen. Władysława Sikorskiego w Ropicy Polskiej
Kategoria wiekowa: SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
NAGRODY:
Natalia Michalik – ZSZ im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu
Martyna Sołtysiak – ZSZ im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu
Gabriela Data – ZSZ im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu
Michał Smoszna – ZS Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach
Kategoria: SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO – WYCHOWAWCZE
NAGRODY:
Karolina Kotowicz – Branżowa Szkoła I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym w Szymbarku
WYRÓŻNIENIA:
Aneta Skrzypniak – Branżowa Szkoła I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym w Szymbarku
Formuła: MOJA NAJLEPSZA FOTOGRAFIA
Kategoria wiekowa: KLASY I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Nagród i wyróżnień nie przyznano
Kategoria wiekowa: KLASY IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NAGRODY:
Zuzanna Malinowska – MZS Nr 6 im. Bohaterów Ziemi Gorlickiej w Gorlicach
Zuzanna Jajko – MZS Nr 4 im. Bohaterów Westerplatte w Gorlicach
Michał Ściborski – MZS Nr 4 im. Bohaterów Westerplatte w Gorlicach
WYRÓŻNIENIA:
Anna Moroń – ZSP w Sękowej
Witold Wałęga – MZS Nr 6 im. Bohaterów Ziemi Gorlickiej w Gorlicach
Kategoria wiekowa: SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
NAGRODY:
Adrian Laskoś – Zespół Szkół Ekonomiczych im. Jana Pawła II w Gorlicach
WYRÓŻNIENIA:
Weronika Nabożna – I LO im. Marcina Kromera w Gorlicach
Na tym protokół zakończono.