Zapraszamy na wernisaż wystawy pokonkursowej Legenda


Zapraszamy na podsumowanie, rozdanie nagród i wystawę konkursową II edycji konkursu plastycznego „LEGENDA”, organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach. Na tegoroczny konkurs, ogłoszony wiosną 2022, otrzymaliśmy ponad 40 prac z placówek i instytucji oświatowych oraz uczestników indywidualnych z terenu powiatu gorlickiego. Tematyka, jak w pierwszej edycji, to inspiracja legendami i podaniami głównie związanymi z naszym terenem, ale również z historiami znanymi i kojarzonymi dużo szerzej. Uczestnicy jak zawsze zaskoczyli kreatywnym potraktowaniem w formie i treści różnych legend i podań, i tradycyjnie jury musiało podjąć trudne wybory aby wyłonić Laureatów. Nagrodzone i wyróżnione prace oraz dokonania pozostałych uczestników, będzie można obejrzeć podczas wystawy, na której otwarcie w poniedziałek 20.06.2022 na godzinę 17.00 serdecznie Państwa zapraszamy do Sali widowiskowej MDK przy ulicy Cichej 4 w Gorlicach.