Wystawa pracowni plastycznych MDK!!!


Zbliża się koniec roku szkolnego i jak zawsze pracownie artystyczne Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach dokonują podsumowania działalności. Wszystkich naszych wychowanków i osoby zainteresowane dokonaniami wychowanków placówki na polu plastyki, ceramiki, grafiki komputerowej i fotografii, zapraszamy 23 czerwca na godzinę 17.30 do naszej sali widowiskowej w budynku, przy ulicy Cichej 4. Na wystawie obejrzeć będzie można dzieła młodych adeptów sztuki z pracowni Agaty Musiał – Janik, Bartłomieja Belniaka i Wojciecha Haberka.