Zapraszamy na koncert piosenek Czesława Niemena!

Starostwo Powiatowe w Gorlicach i Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach
zapraszają na koncert piosenek Czesława Niemena pt. Dziwny? jest ten…Niemen. W tytule koncertu zawarte jest pytanie, na które w trakcie trwania imprezy będziemy chcieli odpowiedzieć poprzez wykonywane piosenki. Wszyscy mamy w pamięci kilka niesamowitych utworów tego niezapomnianego artysty. Młodzi wokaliści ze studia wokalnego sięgnęli też do piosenek mniej znanych. Dzięki takiemu, nieoczywistemu, doborowi repertuaru publiczność zgromadzona na koncercie będzie mogła tez usłyszeć piosenki, które nie do końca kojarzymy z Czesławem Niemenem. I tym samym będziemy mogli odpowiedzieć sobie na pytanie czy Dziwny jest ten…Niemen.
Zaśpiewają dla Państwa: Anna Ząbek, Ewa Urzędowska, Sylwia Świerz, Diana Zielińska,
Monika Piszczek, Oliwia Dajek, Kinga Święs, Gabriela Wal, Sara Szczepanik, Agnieszka Król, Amelia Mitoraj, Dominik Bogusz
Zagrają: Mirosław Bogoń, Tomasz Kubala, Piotr Przyrowski, Rafał Belczyk.
Koncert odbędzie się 19 listopada 2023 (niedziela) o godzinie 17.30 w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach (ul. Cicha 4)
wstęp wolne datki
Serdecznie zapraszamy!!!

Powiatowy Konkurs Piosenki Różnej

Jak co roku zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie!
Poniżej zamieszczamy regulamin i kartę zgłoszenia

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PIOSENKI RÓŻNEJ
1.Organizator Konkursu : Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach
2.Cel Konkursu: popularyzacja śpiewania wśród dzieci i młodzieży, twórcza wymiana doświadczeń muzycznych oraz wspieranie i promocja twórczości artystycznej młodych wykonawców z terenu Powiatu Gorlickiego
3. Zasady uczestnictwa:
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w następujących kategoriach wiekowych:
– wokaliści I kategoria 7 – 9 lat
– wokaliści II kategoria 10 – 12 lat
– wokaliści III kategoria 13 – 15 lat
W konkursie mogą brać udział wyłącznie soliści, uczestnicy przygotowują jeden utwór o dowolnej tematyce, którego czas trwania nie może przekroczyć 5 minut
4. Ocena i nagrody:
Jury oceniać będzie: walory wokalne, staranność wykonania (intonacja, dykcja), dobór repertuaru do wieku oraz możliwości wykonawcy, interpretację wokalno – sceniczną
Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy uczestnictwa, laureaci konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz statuetki
5.Sprawy organizacyjne:
Karty zgłoszeń, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu należy przesłać do dnia 17.11.2023r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach ul. Cicha 4 tel/fax. 18 353 58 91, e- mail: mdk@gorlice.net.pl
Karta zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
Przesłuchania konkursowe odbędą się 23.11.2023r.(czwartek) od godz.9.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorlicach ul. Cicha 4 Szczegółowy plan przesłuchań ustala organizator. Uczestnicy wraz z opiekunami przyjeżdżają na koszt własny. O ewentualnych zmianach organizacyjno – regulaminowych wynikłych w trakcie prowadzenia rekrutacji konkursowych uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 18 353 58 91
6. Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych uczestników i ich rodziców/opiekunów prawnych jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy ul. Cichej 4 , 38-300 Gorlice, tel. 18 353 58 91, e-mail:mdk@gorlice.net.pl.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można się skontaktować kierując korespondencję na adres e-mail: iod@powiatgorlicki.pl.
Administrator zbiera dane osobowe uczestników Konkursu w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, a także w celach promujących Organizatora Konkursu i Organ Prowadzący.
Członkowie jury konkursowego uczestniczą w przetwarzaniu danych osobowych uczestników Konkursu w zakresie niezbędnym do oceny umiejętności wokalnych uczestników poprzez wgląd w dane osobowe uczestników Konkursu, w stopniu gwarantującym należyty poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych uwzględniających zakres, cel i kontekst przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

Continue reading “Powiatowy Konkurs Piosenki Różnej”

Rozkład zajęć w MDK od 11. września

Serdecznie zapraszamy na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach (ul. Cicha 4).
Poniżej rozkład zajęć w MDK od 11. września do 15 września.
Na niektóre zajęcia są jeszcze wolne miejsca. Jeśli ktoś ma jeszcze ochotę uczestniczyć w naszych zajęciach prosimy o kontakt bezpośrednio z nauczycielem w godzinach jego zajęć.

ROZKŁAD ZAJĘĆ MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W GORLICACH
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Continue reading “Rozkład zajęć w MDK od 11. września”

Rozkład zajęć w pierwszym tygodniu września!

Po wakacyjnej przerwie serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach.
Informujemy, że wszystkie osoby, które złożyły deklaracje kontynuacji i wnioski o przyjęcie zostały przyjęte.
Są jeszcze wolne wolne miejsca na niektóre zajęcia. Serdecznie zapraszamy, tych którzy jeszcze chcą się zapisać!
Poniżej zamieszczamy rozkład zajęć, które będą się odbywać od 04 do 08 września. W trakcie tych zajęć można się jeszcze zapisywać u instruktorów.

DYŻURY NAUCZYCIELI W PIERWSZYM TYGODNIU WRZEŚNIA 2023/2024

Continue reading “Rozkład zajęć w pierwszym tygodniu września!”

Drugi etap rekrutacji rozpoczynamy!

Drugi etap rekrutacji rozpocznie się 26 czerwca i potrwa do 7 lipca. Osoby, które chcą się zapisać na zajęcia prosimy o złożenie stosownych wniosków wraz z podpisaną informacja RODO i zgodami w sekretariacie MDK (ul. Cicha 4 pokój 23) do dnia 7 lipca do godziny 15.00. Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora ogłosi informację o osobach przyjętych na poszczególne zajęcia 10 lipca (informacja będzie dostępna tylko w siedzibie MDK). Komisja rekrutacyjna weźmie pod uwagę informacje zawarte we wniosku i na ich podstawie dokona wyboru osób, które będą przyjęte na zajęcia! Ilość miejsc jest ograniczona gdyż możemy przyjąć nowe osoby tylko na wolne miejsca!!!
MDK_WNIOSEK_o_PRZYJECIE_do_MDK
MDK_ZGODA_na_wykorzystanie_wizerunku

Podsumowanie dorobku artystycznego pracowni plastyki, ceramiki, grafiki komputerowej i warsztatowej

Zapraszamy na uroczyste podsumowanie dorobku artystycznego pracowni plastyki, ceramiki, grafiki komputerowej i warsztatowej
oraz fotografii działających w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorlicach. Na wystawie prezentowane będą kompozycje powstałe w II półroczu bieżącego roku szkolnego w ramach zajęć prowadzonych przez Agatę Musiał- Janik, Bartłomieja Belniaka i Wojciecha Haberka.
Podczas wernisażu wręczymy także nagrody, które nasi wychowankowie zdobyli w konkursach o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej i wojewódzkiej. Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na plakacie.

Do zobaczenia na Cichej 4 🙂

Koncert Studia Wokalnego MDK!

„Patchw(t)orkowe granie” to tytuł kolejnego koncertu przygotowanego przez wokalistów studia wokalnego Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach. Różnorodność stylów muzycznych w piosenkach prezentowanych na scenie nie pozwoli słuchaczom na chwilę wytchnienia. Każdy w trakcie koncertu będzie mógł znaleźć styl muzyczny jaki najbardziej lubi. Gwarantujemy ponad godzinny koncert z wieloma zaskakującymi piosenkami! A na koniec gość specjalny czyli…Lem Jazz. Cóż to takiego? O tym przekonają się Ci z Państwa, którzy zechcą przyjechać do Wapiennego i w tamtejszym amfiteatrze posłuchać i zobaczyć występujących na scenie artystów. Koncert rozpocznie się o godzinie 20.00 we wtorek 20 czerwca 2023r..
Serdecznie zapraszamy!!!